Jaké jsou podmínky?

 • Sestavit tříčlenný tým, maximální počet týmů na střední školu jsou dva.
 • Účastníci musí být starší 15-ti let.

Geometrické požadavky (pro obě kategorie)

 • Model musí překlenout mezeru mezi stoly o délce 75 cm.
 • Šířka mostovky musí být minimálně 5 cm.
 • Nad mostovkou musí být volný prostor o výšce minimálně 5 cm.
 • Délka přesahů mostu na stole není omezena.
 • Most nesmí být ke stolu pevně ukotven, ani přivázán.
 • Při řešení geometrie mostu je nutné také zohlednit prostor pro umístění roznášecí tyče (délky cca 30 cm) a provlečení zatěžovacího provazu přes mostovku (min 3 cm).

Materiálové požadavky

Kategorie -A-

 • Modely musí být vyrobeny pouze ze dřevěných špejlí, provázků, popř. nití a lepidla.
 • Množství použitého materiálu je omezeno maximální hmotností mostu 0,5 kg. Nezapomínejte, že větší hmotnost mostu nepříznivě ovlivňuje hodnocený poměr, proto mosty s větší hmotností nedoporučujeme.
 • Typ dřeva je libovolný s výjimkou balzy a bambusu (či podobných dřevin).
 • Provázky nesmí být plastové a použití vlasců je zakázáno.
 • Typ lepidla není vymezen.
 • Kterýkoli model nesplňující tato omezení bude diskvalifikován.

Kategorie -B-

 • Pro zhotovení modelů obdrží soutěžící materiál od organizátorů soutěže.
 • Bude se jednat o 2 balíčky špejlí, karton, provázek, elektrickou lepící pistoli, tavné lepidlo a obyčejné lepidlo. Soutěžící dostanou také podložku na řezání.
 • Ostatní pomůcky včetně ochranných si soutěžící přivezou s sebou (nůž, nůžky, atd.)
 • Není dovoleno řezat žádné materiály na pracovním stole, ale výhradně na dodané podložce.
 • Při lepení lepidlem i tavící pistolí je nutno povrch stolu ochránit dodaným papírem.

Způsob zatěžování (pro obě kategorie)

 • Most bude zatěžován vodou litou do barelu.
 • V případě, že by barel byl naplněn a most stále stál, na barel budou zavěšovány další závaží.
 • Most musí být zatěžován ve středu rozpětí.
 • Jestli bude zatěžován za mostovku, nebo za jinou část konstrukce záleží na soutěžícím týmu.
 • Únosnost mostu bude posouzena zvážením konečné hmotnosti barelu plněného vodou i s případným přídaným závažím.
 • Most bude při zatěžování zničen.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby tato pravidla upravit nebo změnit.