Pravidla soutěže BBC

  1. Soutěží se v maximálně tříčlenných týmech.
  2. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských, magisterských, či doktorských studijních programů Univerzity Pardubice.
  3. Soutěžící dorazí ráno soutěžního dne v 8:00, či-li hodinu před začátkem soutěže, a to z důvodu předání materiálů a informací.
  4. O výsledcích rozhodne odborná porota a zátěžové zkoušky.
  5. Most bude při zátěžových zkouškách zničen.
  6. Studenti si nesmí donést vlastní již sestavený most.
  7. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
  8. Registrací účastníci dávají souhlas s uveřejněním fotek a videí vzniklých na soutěži.
  9. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly.
  10. Informace o průběhu a hodnocení soutěže naleznete zde