Pravidla soutěže BBC

 1. Soutěží se v dvou, nebo tříčlenných týmech.
 2. Všichni účastníci musí být studenty bakalářských a/nebo magisterských studijních programů VŠB-TU Ostrava.
 3. Soutěžící dorazí ráno soutěžního dne mezi 8:00 a 8:45, před začátkem soutěže, a to z důvodu předání materiálů a informací.
 4. O výsledcích rozhodne odborná porota a zátěžové zkoušky.
 5. Most bude při zátěžových zkouškách zničen.
 6. Studenti si mohou donést vlastní již sestavený most jako předlohu, ale nebude předmětem soutěže a bude označen.
 7. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání životopisu a souhlas s jeho poskytnutím partnerům soutěže.
 8. Registrací účastníci dávají souhlas s uveřejněním fotek a videí vzniklých na soutěži.
 9. Soutěžící jsou odpovědní sami za sebe a organizátoři nenesou následky za jejich nepozornost, či jiné pochybení ze strany soutěžících.
 10. Informace o průběhu a hodnocení soutěže naleznete zde.
 11. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly a Informace o průběhu a hodnocení soutěže.