Pravidla Bridge Builder Contest 2018

Soutěžící se předem zaregistrují do jedné ze dvou kategorií:

V obou kategoriích zvítězí ten model, který bude mít nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti. Při vyhodnocování se bude brát ohled i na hodnocení designu a inženýrského přístupu odbornou porotou.

Maximální počet přihlášených týmů na jednu školu je 3.


Průběh soutěžního dne

Kategorie A Kategorie B


Geometrické požadavky (pro obě kategorie)


Materiálové požadavky

Kategorie A Kategorie B


Způsob zatěžování (pro obě kategorie)Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby tato pravidla upravit nebo změnit.

Soutěž podpořili