Pravidla soutěže BBC pro střední školy

  1. Soutěží se v maximálně tříčlenných týmech.
  2. O výsledcích rozhodne odborná porota a zátěžové zkoušky.
  3. Most bude při zátěžových zkouškách zničen.
  4. Studenti si nesmí donést vlastní již sestavený most.
  5. Registrací účastníci dávají souhlas s uveřejněním fotek a videí vzniklých na soutěži.
  6. Registrací do soutěže potvrzují účastníci souhlas s výše uvedenými pravidly.
  7. Informace o průběhu a hodnocení soutěže naleznete zde